پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
محورهای هواپیما از مهمترین اصول آیرودینامیک airplane axes
نوشته شده توسط دانیال حقگو در ساعت 10:12 ب.ظ
دارای سه محور عمود بر هم (دوبدو عمود بر یکدیگر ) می باشد که در مرکز ثقل cg متقاربند.این سه محور به ترتیب عبارتند از:

1-محور طولی longitudinal axis
این محور بطور طولی از nose تا tail امتداد داشته حرکت حول آن را rolling گویند که توسط aileron صورت میپذیرد حرکت aileron صورت میپذیرد.حرکت aileron عکس هم است.
2-محور عرضی lateral axis
این محور به طور جانبی به موازان span عمود بر محور طولی بوده حرکت حول آن را pitching گویند که توسط elevators در دم هواپیما صورت می پذیرد.
span:فاصله دو نوک بال
3-محور عمودی vertical axis
این محور بر دو محور قبل عمود بوده و حرکت حول آن را yawing گویند که توسط rudder در دم صورت می پذیرد